Во моментов собираме пријави за најдобри фасада од сите Баумит земји. Од Февруари 2020 вие ќе имате шанса да учествувате во јавното гласање за најдобрата фасада во Европа!