star_border

1 Општи информации за посетителите на веб страната

Заштитата на личните податоци е од најголема важност за Баумит. Поради тоа, а во согласност со важечките прописи за заштита на податоци - Посебно со Општата регулатива за заштита на податоци - ве известуваме за начинот на собирање, обработка и користењето на вашите податоци за време на посетата на нашата веб-страна.

Следните податоци се обработуваат и зачувуваат за време на посетата на нашата веб-страна:

 • Типот и верзија на прелистувачот

 • Оперативниот систем кој го користите

 • Референтни URL (претходно посетени страни)

 • Име на компјутерот кој што пристапува(IP адреса)

 • Време на барање на серверот

1.1 1.1  Цел и траење на обработка на податоците / објава на податоците

Овие податоци ги користиме само за оптимизација на изгледот и како доказ во случај на незаконско користење на нашата веб страна и ги бришеме, доколку не постои правен основ за подолго чување после 7 дена.

Ние не ги објавуваме вашите лични податоци.  Во рамките на обработка на овие податоци, податоците се пренесуваат на еден IT процесор во рамките на придружните компании. Во некои случаи, провајдерот на оваа услуга ангажира под-процесори(пр. Google LLC). Нема објава на податоците на трети лица, освен доколку е неопходно за воспоставување, спроведување или одбрана на правни барања пред суд или јавен орган. Во таков случај, податоците се бришат веднаш после завршување на таа постапка.

 1.2  Колачиња

Колачињата ги користиме за да обезбедиме поедноставно користење на нашата понуда. Тоа се мали текстуални фајлови кои се чуваат со помош на пребарувачот на вашиот уред. Они не се штетни. Некои колачиња остануваат на вашиот уред додека вие не ги избришете. Со нивна помош го препознаваме вашиот пребарувач следниот пат кога ќе пристапите на нашата веб страна.
Доколку не сакате, можете да го подесите вашиот пребарувач да ве извести за поставување на колачињата. Со тоа секој пат вие одлучувате дали да ја прифатите таа можност.
Со деактивација на колачињата може да дојде до ограничување на некои функционалности на нашата веб страна.

2    Контакт форма

Ние, придаваме голема важност на заштитата на вашите лични податоци. Поради тоа, а во согласност со важечките прописи за заштита на податоци - Посебно со Општата регулатива за заштита на податоци - ве известуваме за начинот на собирање, обработка и користењето на вашите податоци за време на посетата на нашата веб-страна.

Кога не контактирате, ни ги давате следните податоци, кои ние ги собираме и ги обработуваме:

 • Име

 • Компанија и работно место

 • Електронска пошта

 • Телефонски број

 • Поштенска адреса

 • Предмет/текст на пораката

Дополнително, при прегледот на нашите страници се пренесуваат и технички информации. Помеѓу другото, ова вклучува, информација за пребарувачот, оперативниот систем како и дадата и времето на посетата. Овие податоци се користат ѕа оптимизација на нашата веб страна.

2.1 Цел и траење на обработка на податоците / објава на податоците

Податоците од онлајн образецот ги користиме исклучиво за намена на обработка на вашиот контакт со нас. Користењето на податоците за комплетирање на процесот на контакт е неопходен па поради тоа и легитимен посебно Општата регулатива за заштита на податоци. Вашите податоци ги користиме додека е потребно да се исполнат овие цели.
Ние не ги објавуваме вашите лични податоци. Во рамките на обработка на овие податоци, податоците се пренесуваат на еден IT процесор во рамките на придружните компании. Нема објава на податоците на трети лица, освен доколку е неопходно за воспоставување, спроведување или одбрана на правни барања пред суд или јавен орган. Во таков случај, податоците се бришат веднаш после завршување на таа постапка.

3   Регистрација на "myBaumit"

Ние, придаваме голема важност на заштитата на вашите лични податоци. Поради тоа, а во согласност со важечките прописи за заштита на податоци - Посебно со Општата регулатива за заштита на податоци - ве известуваме за начинот на собирање, обработка и користењето на вашите податоци во поглед на регистрацијата во нашата зона за потрошувачи

Кога се регистрирате, ни ги давате следните податоци, кои ние ги собираме и ги обработуваме:

 • Елктронска пошта

 • Лозинкс

 • Име

 • Категорија на потрошувач
  Дополнително, при прегледот на нашите страници се пренесуваат и технички информации. Помеѓу другото, ова вклучува, информација за пребарувачот, оперативниот систем како и дадата и времето на посетата. Овие податоци се користат ѕа оптимизација на нашата веб страна.

3.1   Цел и траење на обработка на податоците / објава на податоците

Податоците од онлајн образецот ги користиме исклучиво за намена на обработка на вашиот процес на регистрација во нашата зона за потрошувачи. Користењето на податоците за комплетирање на процесот на регистрација е неопходен па поради тоа и легитимен посебно Општата регулатива за заштита на податоци. Вашите податоци ги користиме додека е потребно да се исполнат овие цели.
Ние не ги објавуваме вашите лични податоци. Во рамките на обработка на овие податоци, податоците се пренесуваат на еден IT процесор во рамките на придружните компании. Нема објава на податоците на трети лица, освен доколку е неопходно за воспоставување, спроведување или одбрана на правни барања пред суд или јавен орган. Во таков случај, податоците се бришат веднаш после завршување на таа постапка.

4   Општи информации

4.1   Безбедност на податоците

Со вашите лични податоци и информациите за вас постапуваме крајно внимателно и ги користиме само за наведените цели. Секако, посебно обезбедуваме почит на прописите на Општата регулатива за заштита на податоци со превземање на организациски и технички мерки. 

4.2   Вашите права

Во секое време имате право на пристап на информацијата за тоа дали и кои лични податоци се зачувани кај нас. Ви стоиме на располагање за понатамошни прашања за заштита на податоците. 
Покрај тоа, имате право на исправка, бришење, ограничување на обработка, пренос на податоци, примедби и блокирање на неточни или незаконски обработени податоци.
Ве молиме упатете ги таквите барања на електронска пошта која што е објавена на оваа веб страна.
Доколку мислите дека обработката на вашите податоци е спротивно од законот за заштита на податоци или дека ви се загрозени правата на приватност, имате можност да поднесете жалба до надзорниот орган во вашата држава.
Сите информации за нашата компанија се наоѓаат во импресумот на веб страната.