Life Challenge 2020 nominee projects

Победниците се избрани! Нашето стручно жири додели Life Challenge за најдобра фасада во Европа, како и 6-те фасади - победници во категориите.

Life Challenge 2020 category finalists: