Баумит Life боја

Најуспешната и најпријатна боја за фасада е онаа што ја почитува околината на зградата, се вклопува со околината и ги промовира разликите преку нејзините пофини детали, фасадата природно треба да придонесе за чувство на урбан простор.

star_border
Код на боја
0894
HEX: #878787
RGB: 135/135/135
TSR: <25
HBW: 25

Иде Одлично со

star_border
Код на боја
0622
More info
star_border
Код на боја
0018
More info
star_border
Код на боја
0125
More info
star_border
Код на боја
0899
More info

Сенки

star_border
Код на боја
0891
More info
star_border
Код на боја
0892
More info
star_border
Код на боја
0893
More info
star_border
Код на боја
0894
More info
star_border
Код на боја
0895
More info
star_border
Код на боја
0896
More info
star_border
Код на боја
0897
More info
star_border
Код на боја
0898
More info
star_border
Код на боја
0899
More info

Избор на боја

Сите прикажани бои служат како визуелен водич за избраниот производ. Препорачуваме примероците за тестирање да бидат подготвени да се нанесат на фасадата и да се одобрат пред материјалот целосно да се нанесе. Може да има мали разлики помеѓу боите прикажани овде, примероците во боја, папките во боја, природните примероци, брошури и материјалите во боја поради природата на производните процеси и тие не можат да бидат предмет на жалба. Единственоста на бојата и текстурата може да се обезбедат само во една серија на производство. Ве молиме запомнете: структурата и природата на материјалот може да влијаат на перцепцијата на боите.