Преземете ги нашите палети на бои

Користете ја колекцијата бои на Baumit Life во AutoCAD и користете специјални нијанси на бои во вашите графички апликации.

Adobe Color Swatch (Adobe Photoshop)

Преземете ја датотеката овде

AutoCAD Color Book (AutoCAD)

Преземете ја датотеката овде

Corel Palette (Corel Draw)

Преземете ја датотеката овде

Gimp Palette (Gimp)

Преземете ја датотеката овде

Sketchup Palette (Google Sketchup)

Преземете ја датотеката овде

Nemetschek Allplan

Преземете ја датотеката овде

bmp - Zip Archive

Преземете ја датотеката овде

jpeg - Zip Archive

Преземете ја датотеката овде

CIE Lab, CIE XYZ, RGB and CMYK

Преземете ја датотеката овде

ArchiCAD 2020

Преземете ја датотеката овде

Glitter pallet

Преземете ја датотеката овде

Lasur pallet

Преземете ја датотеката овде

Metallic pallet

Преземете ја датотеката овде