Баумит Life боја

Најуспешната и најпријатна боја за фасада е онаа што ја почитува околината на зградата, се вклопува со околината и ги промовира разликите преку нејзините пофини детали, фасадата природно треба да придонесе за чувство на урбан простор.

star_border
Код на боја
0613
HEX: #B66C6F
RGB: 182/108/111
TSR: ≥25
HBW: 22

Иде Одлично со

star_border
Код на боја
0164
More info
star_border
Код на боја
0168
More info
star_border
Код на боја
0166
More info
star_border
Код на боја
1033
More info

Сенки

star_border
Код на боја
0611
More info
star_border
Код на боја
0612
More info
star_border
Код на боја
0613
More info
star_border
Код на боја
0614
More info
star_border
Код на боја
0615
More info
star_border
Код на боја
0616
More info
star_border
Код на боја
0617
More info
star_border
Код на боја
0618
More info
star_border
Код на боја
0619
More info

Избор на боја

Сите прикажани бои служат како визуелен водич за избраниот производ. Препорачуваме примероците за тестирање да бидат подготвени да се нанесат на фасадата и да се одобрат пред материјалот целосно да се нанесе. Може да има мали разлики помеѓу боите прикажани овде, примероците во боја, папките во боја, природните примероци, брошури и материјалите во боја поради природата на производните процеси и тие не можат да бидат предмет на жалба. Единственоста на бојата и текстурата може да се обезбедат само во една серија на производство. Ве молиме запомнете: структурата и природата на материјалот може да влијаат на перцепцијата на боите.