Баумит Life боја

Најуспешната и најпријатна боја за фасада е онаа што ја почитува околината на зградата, се вклопува со околината и ги промовира разликите преку нејзините пофини детали, фасадата природно треба да придонесе за чувство на урбан простор.

star_border
Код на боја
0571
HEX: #91493A
RGB: 145/73/58
TSR: 36
HBW: 11

Иде Одлично со

star_border
Код на боја
0385
More info
star_border
Код на боја
0388
More info
star_border
Код на боја
0328
More info
star_border
Код на боја
0382
More info

Сенки

star_border
Код на боја
0571
More info
star_border
Код на боја
0572
More info
star_border
Код на боја
0573
More info
star_border
Код на боја
0574
More info
star_border
Код на боја
0575
More info
star_border
Код на боја
0576
More info
star_border
Код на боја
0577
More info
star_border
Код на боја
0578
More info
star_border
Код на боја
0579
More info

Избор на боја

Сите прикажани бои служат како визуелен водич за избраниот производ. Препорачуваме примероците за тестирање да бидат подготвени да се нанесат на фасадата и да се одобрат пред материјалот целосно да се нанесе. Може да има мали разлики помеѓу боите прикажани овде, примероците во боја, папките во боја, природните примероци, брошури и материјалите во боја поради природата на производните процеси и тие не можат да бидат предмет на жалба. Единственоста на бојата и текстурата може да се обезбедат само во една серија на производство. Ве молиме запомнете: структурата и природата на материјалот може да влијаат на перцепцијата на боите.