Baumit ProContact

Системски лепак за лепење и армирање

Прашкаст цементен лепак за лепење и израмнување на стиропор фасадни плочи (EPS-F), плочи и ламели од камена волна и XPS плочите за подножје, како и за положување на Baumit Star-Tex мрежичката. Системски лепак по ETAG 004.

  • Сертифициран европски квалитет

  • Голема флексибилност и трајност

  • Професионална примена

Baumit ProContact