"Нема сомнеж: Подобрениот квалитет на воздухот во затворените простории има значително позитивно влијание врз благосостојбата и здравјето. Тоа помага да се зголемат когнитивните перформанси и води до подобар сон."

Доц. Проф. ДИ Д-р Ханс-Петер Хатер, Медицински универзитет во Виена

Кои се основните правила за здрав живот?

Истражувањето покажува дека 3 важни области мора да се земат предвид кога сакате да изградите здрава куќа

1. Прво изолација

Добрата изолација обезбедува урамнотежена внатрешна клима и ја подобрува севкупната удобност за живеење.

На неизолирана куќа од тули и треба 2,5 пати повеќе енергија во споредба со изолираната*. Со други зборови, во изолирана куќа ви требаат само 40% од реалните трошоци за енергија.

* Во однос на надворешните ѕидови со иста изолација на покривот и подот.

2. Солидноста се брои

Дебелите ѕидови служат како енергетски регулатор. Куќите со добра изолација и дебели ѕидови најдобро заштедуваат енергија и оптимално ги изедначуваат краткорочните температурни флуктуации. Не е важно дали зборуваме за топли или ладни денови.
Се разбира, може да има различни потреби за различни проекти:
Циглата и малтерот се најдобри за контрола на климата
Бетонот и малтерот обезбедуваат звучна изолација и заштита од електросмог
Цврстото дрво е добро за акустика и регулација на климата во просторијата

3. Внатрешни вредности

Внатрешните малтери Клима со дебелина од 1,5 cm имаат значаен придонес за регулирање на влажноста на воздухот на внатрешните ѕидови и го намалуваат развојот на организми кои го оштетуваат здравјето. Луѓето се чувствуваат најпријатно со влажност на воздухот што се движи помеѓу 40% и 60%.


Comparison