Baumit StarTex

Текстилно-стаклена мрежичка

Алкално отпорна арматурна мрежичка од текстилно-стаклени влакна за положување во арматурниот слој. Дел е од Баумитовите фасадни термоизолациони системи и како таква е испитана. Ширина на окцата е 4 x 4 мм. Ширина 100 см.

  • Алкално отпорна

  • Висока отпорност на кинење

  • ETA сертифицирана

Baumit StarTex