Baumit StarContact

Системски лепак за лепење и армирање

Прашкаст цементен лепак за лепење и израмнување на стиропор фасадни плочи (EPS-F,EPS-F plus), плочи и ламели од камена волна и XPS плочите за подножје, како и за положување на Baumit Star-Tex мрежичката. Се користи и како маса за израмнување на бетонот. Системски лепак по ETAG 004.

  • Висока сила на лепење

  • Бела боја

  • Добра обработливост

Baumit StarContact