Baumit openTherm reflect

Опен рефлект фасадни плочи

Сиви, паропропусни плочи од стиропор (μ=10), со подобрени термички својства и бел премаз кој рефлектира. Плочите се дел од Баумит опен плус системот. Коефициентот на топлотна проводливост: λD = 0,031 W/mK. Димензии: 50 x 100 цм

  • За тешки подлоги

  • Висока термо изолација

  • Високо паропропустна

Baumit openTherm reflect