Grund

Прајмер за впивливи површини

  • Ја зацврстува подлогата и ја подобрува врската

  • Универзална примена

  • Добра пенатрациона способност

Grund