Baumit BetoProtect

Анти корозивен премаз

Едно-компонентен, на цементна база антикорозивен премаз.. За заштита на арматурата од корозија о како врзен мост.

  • Заштита на челичнa арматурa од корозија

  • „Брзо сушење

  • „Висока адхезија

Baumit BetoProtect