Baumit BetoFinish

Цементнo полнило за санација на бетонски елементи

Подготвен, едно-компонентен, на цементна база сув малтер (PCC). За санација на бетонски елементи за внатрешна и надворешна примена. За рачно аплицирање, максимум дебелина нанос 5 мм, за хоризонтални и вертикални површини.

  • Дебелина на нанос до 5 мм

Baumit BetoFinish