Baumacol FlexUni White

Лепило за керамика

Бело флексибилно тенкослојно лепило (C2TE) за положување на впивлива керамика, грес порцелан, камени плочки, и слобо впивлива и глазирана керамика.

  • За внатрешна и надворешна употреба

  • Продолжено отворено време

  • Погоден за подно греење

Baumacol FlexUni White