Baumacol FlexUni

Лепило за керамика

Флексибилно тенкослојно лепило (C2TE) за положување на впивлива керамика, грес порцелан, камени плочки, и слобо впивлива и глазирана керамика.

  • Флексибилен

  • Одлична адхезија

  • Погоден и за подно греење

Baumacol FlexUni