Baumacol FlexTop

Високо флексибилно тенкослојно лепило

Високо флексибилно тенкослојно лепило (C2TE S1, EN12004, EN12002) со намалено пролизгување и продолжено отворено време, за надворешно и внатрешно лепење, практично за сите видови керамички и камени облоги. Посебно погодно за систем лепење на нови плочки на стари, за лепење на тешка ѕидна и подна керамика, т,е, за керамика во базените за пливање, клинкер, за лепење на подно греење и гипс-картонски плочи.

  • голема јакост

  • лепење на нови на стари плочки

  • намалено проклизување

Baumacol FlexTop