Baumacol Basic

Лепило за керамика

Тенкослојно лепило (C1Т, EN 12004) за лепење на впивливи керамички плочки.

  • За внатрешна употреба

  • За внатрешна употреба

  • Економичен

Baumacol Basic