Baumacol Protect 2K Elastic

Двокомпонентна еластична водонепропустна маса

Двокомпонентна, високо еластична на цементна база водонепропустлива маса , отпорна при позитивен и негативен притисок на вода, паропропустна и отпорна на смрзнување. За изолирање на балкони, тераси, купатила, базени, резервоари за вода и сл. За внатрешна и надворешна примена. Смесата е погодна за области кои бараат флексибилност на водонепропустливиот слој и отпорност на дејството на соли, масло и амониум сулфат.

  • Лесна обработка и нанесување на подлогата

  • Високоеластична

  • Премостување пукнатини

Baumacol Protect 2K Elastic