Baumacol Protect 2K

Лесно вградлива двокомпонентна еластична водонепропустна маса

Двокомпонентна, високо еластична на цементна база водонепропустлива маса со одлична атхезија за подлогата, се нанесува исклучително брзо и едноставно дали со ваљак или со четка, или со машинска постапка. Смесата се применува за санација на бетонски површини, отпорна при позитивен и негативен притисок на вода, паропропустна и отпорна на смрзнување. За изолирање на балкони, тераси, купатила, базени, резервоари за вода и сл. За внатрешна и надворешна примена

  • Голема еластичност

  • Голема адхезија

  • Одлична обработливост

Baumacol Protect 2K