Baumacol Strap

Трака за дихтување

Еластомерна, трајно еластична трака за дихтување, ширина 120 мм. Водоотпорна, и еластична дури и на ниски температури. Отпорна на соли, бази и киселини. Се употребува за дихтување на споеви и дилатациони фуги во купатила, перални, базени, на тераси и балкони, во систем со водонепропустни смеси како сто се Baumacol Proof и Baumacol Protect.

  • трајна флексибилност

  • едноставно вградување

  • за внатре и надвор

Baumacol Strap