Baumit Nivello Quattro

Самонивелирачка маса

Само-нивелирачка маса, изработена на баца на Калциум сулфатни врзива, пред положување на сите типови на подни облоги. Максимална дебелина на слој 20 мм. Можност за положување на облоги после 24 часа.

  • Совршено нивелирање

  • За дебелини од 1-20 мм

  • Без собирање

Baumit Nivello Quattro