Baumit BetonKontakt

Прајмер за бетон

Прајмер за бетон, пред малтерисување со гипсани малтери. Да се нанесе на бетонот неразредено. Потрошувачка: приб. 0,5 кг/м2 Покривност: прибл. 40 м2/канта

  • Висока сила на лепење

  • Ја подобрува атхезијата на гипсаниот малтер

Baumit BetonKontakt