Baumit MPI 25

Варово-цементен внатрешен малтер

  • Минерален и природен

  • Машинско и рачно аплицирање

  • Погодно за бањи

Baumit MPI 25