Baumit Ratio 1000

Машински малтер

Еднослоен гипсан малтер за машинско нанесување, завршно се обработува со глетување Гранулација 1 мм.

  • мазна површина

  • се обработува во еден нанос

  • за внатрешна примена

Baumit Ratio 1000