Schlagdübel H1 eco

Типла со метален клин

Типла со челичен клин за проблематични подлоги и сите видови фасадни изолациони плочи. Длабочина на сидрење во носива подлога: ≥ 25 мм Област на примена: бетон, полна цигла, шуплива цигла Димензија на типлата: 8 мм

  • За сите подлоги

  • Метален клин

  • Голема носивост

Schlagdübel H1 eco