Baumit KlebeAnker orange

Специјална типла за малтер

Додатно механичко прицврстување како алтернатива на конвенционалното типлење во шуплива цигла, поробетон и критични подлоги. Старите малтери може да бидат со дебелина до макс. 40 мм. Монтажа: BIT TORX 30 Длабочина на сидрење во носива подлога: ≥ 40 / ≥ 65 мм во поробетон Област на примена: бетон, полна цигла, шуплива цигла, поробетон. Употреблива категорија: A, Б, Ц, Е Должина на типла: 88 мм Потрошувачка: прибл. 6 KlebeAnker/м2 (1 картон за при. 50 м2)

  • Дизајниран специјално за реновирање

  • Исклучително сигурно поставување

  • За сите подлоги

Baumit KlebeAnker orange