Baumit KlebeAnker Duplex

Специјална типла за КСИНТИ системите

Додатно механичко прицврстување во Baumit Duplex технологијата, кај веќе постоечките термоизолациони системи (макс. до 90 мм дебелина). Монтажа: BIT TORX +30 Длабочина на сидрење во носива подлога: ≥ 40 мм Област на примена: бетон, полна цигла, шуплива цигла, обложени зидови со бетонско јадро. Употреблива категорија: A, Б, Ц Должина на типла: 138 мм Потрошувачка: прибл. 6 KlebeAnker/м2 (1 картон за при. 33 м2)

  • За санирање постоечки КСиНТИсистеми

  • Зголемена носивост

  • За сите подлоги

Baumit KlebeAnker Duplex