Baumit KlebeAnker 88

Специјална типла за стар малтер

Типли за лепење без додатно прицврстување при постоење на стар малтер ( макс. 40 мм дебелина ). Длабочината на сидрење во носива подлога: ≥ 40 мм Област на примена: бетон, полна цигла, шуплива цигла Употреблива категорија: A, Б, Ц Должина на типлата: 88 мм Потрошувачка: прибл. 6 KlebeAnkeр/м2 (1 картон за прибл. 50 м2)

  • За ѕидови од цигли и малтер

  • Сертифициран систем

  • За подлоги кои немаат носивост

Baumit KlebeAnker 88