Baumit DehnfugenProfil E-Form

Дилатационен профил

В-форма на дилатационен профил со текстилно стаклена мрежичка. За оптимална изведба на внатрешните агли на објектите.Ширина на фугата 5 - 25 мм. Ширина на мрежичката: 2 x 10 см

Baumit DehnfugenProfil E-Form