Baumit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff

Аголна лајсна со мрежичка

Профил за аглови, пластичен, за зајакнување на аглите и за едноставно армирање на аглите. Ширина на мрежичката: 10 x 15 см Ширина на мрежичката: 10 x 23 см Должина во см: 250

  • Рамни ивици

  • Брзо поставување

  • Додатна сигурност

Baumit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff