Baumit KlimaDekor

Клима производи за внатрешна примена

Тенкослоен малтер на варова база готов за обработка, природно бел, еколошки. Минерална, дифузиски отворена, изработена во Е.Л.Ф технологија, без конзерванси. Гранулација 1 мм.

  • Ја регулира влагата во просторијата

  • За фино структурирани површини

  • Брзо и едноставно вградување

Baumit KlimaDekor