Baumit KlimaColor

Клима премаз

Природно бела, спремна за употреба, минерална на база на вар, еколошки прифатлива тенкослојна пастозна боја, за примена на внатрешните ѕидови. Може да се примени и рачно. Максимална дебелина по слој, прибл.. 1-2 мм.

  • Силикатна боја

  • Висока паропропустливост

  • Ја регулира станбената клима

Baumit KlimaColor