Baumit UniPrimer

Универзален прајмер

Универзален прајмер за изедначување на впивловоста на подлогата за NanoporTop, StyleTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, CreativTop, DuoTop, FeinTop, MosaikTop, EdelPutz, EdelPutz Extra и Spezial.

  • Ја изедначува впивливоста

  • Ја зголемува атхезијата

  • Ја зацврстува подлогата

Baumit UniPrimer