Baumit Classico Extra

Минерален завршен малтер

Фабрички суво замешан, хидраулички врзан тенкослоен малтер со жлебаста (Р) и мазна (К) структура за надвор и внатре. Рачно и машинско вградлив.

  • Минерален

  • Паропропусен

  • Бела боја

Baumit Classico Extra