Baumit NanoporTop

Завршен малтер со ефект на самочистење

Готов, пастозен, тенкослоен завршен малтер со ефект на самочистење. Малтер за надворешна употреба. Новата Баумит фотокат технологија, со помош на светлинатаовозможува висока заштита од нечистотии. 100% без биоцид, минерално и дифузно отворен. Се испорачува во структурите Кратц (1.5 мм, 2 мм, 3 мм).

  • Ефект на самочистење

  • Минерален и паропропустен

  • Голема заштита од нечистотии

Baumit NanoporTop