Baumit SilikatColor

Силикатна фасадна боја

Готова силикатна фасадна боја за надворешни работи. Одлична паропропусност и водоодбивност. Применлива и при реновирање како и за споменици на културата.

  • Отпорна на нечистотии

  • Минерална и паропропустна

  • Проверена заштита на фасадата

Baumit SilikatColor