Baumit PuraColor

Премиум фасадна боја

Отпорна фасадна боја која се произведува во интензивни и брилијантни нијанси. Поради примената на специјални пигменти бојата PuraColor се одликува со висока постојаност на нијансите.

  • Неограничен избор на бои

  • Интензивни нијанси

  • COOL пигмент технологија

Baumit PuraColor