Baumit NanoporColor

Фасадна боја со ефект на самочистење

Готова, подговена фасадна боја на силикатна база со ефект на самочистење. Новиот вид на Баумит фотокат технологијата, овозможува со помош на светлината висока заштита од нечистотии. 100% без биоцид, минерална и дифузно отворена.

  • Ефект на самочистење

  • Минерална и паропропустна

  • Многу голема заштита од нечистотии

Baumit NanoporColor