Baumit GranoporColor

Акрилна фасадна боја

Готова органска фасадна боја за надворешни работи. Паропропусна и одлично водоодбивна.

  • Отпорна на временски влијанија

  • Лесна обработка

  • Отпорна на атмосферски влијанија

Baumit GranoporColor