Lasur

Лазурен премаз

Лазура на дисперзиона база за декоративно обликување на зидови и фасади, надвор и внатре. (Потребно е задоволително предзнаење за вградувањето.)

  • Мат нијанса

  • Декоративно обликување на фасадата

  • Индивидуален дизајн

Lasur