Baumit Tropfkantenprofil

Окапна лајсна

Пластичен профил со окапница за изведба на аглите од еркерите, прозорските и отворите на вратите, кутиите а ролетни, терасите и.т.н Ширина на мрежичката: 2 x 12,5 см

  • За чиста фасада

  • Спречува подлевање на вода

  • Го продолжува рокот на траење

Baumit Tropfkantenprofil