star_border

Локации

Седиштето на Baumit за постоечките 27 земји е лоцирано во Wopfing, Austria од 1989 година и е сместено веднаш до Центарот за Иновации и Истражувачкиот центар Viva

Седиште

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH

Wopfing 156
A - 2754 Waldegg

+43 (0) 2633/400-0

+43 (0) 2633/400-266

baumit@baumit.com

Центар за Иновации

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH

Wopfing 156
A - 2754 Waldegg

+43 (0) 2633/400-0

+43 (0) 2633/400-266

baumit@baumit.com

Истражувачки Парк Viva

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH

Wopfing 156
A - 2754 Waldegg

+43 (0) 2633/400-0

+43 (0) 2633/400-266

baumit@baumit.com