star_border

Локален Консултант

Покрај совршениот квалитет на производите, на нашите партнери ние нудиме и сеопфатна деловно-техничка поддршка. Ќе ни претставува задоволство да им помогнеме на нашите партнери, затоа секогаш на услуга ви стојат нашите локални консултанти.

Владимир Кузманоски

Менаџер за продажба

+389 71 25 36 94


vladimir.kuzmanoski@baumit.mk

Љупчо Чемков

Техничко комерцијален претставник

+389 70 230 477


ljupco.cemkov@baumit.mk

Бране Змејкоски

Комерцијален претставник

+389 71 309389


brane.zmejkoski@baumit.mk

Билјана Георгиева

Менаџер за финансии

+389 72 271 841


biljana.georgieva@baumit.mk