Cement Screeds
star_border

Цементни кошулици

  • Докажан квалитет
  • Погоден за гаражи и влажни простори
  • Површинско шлајфање

Кога да се користат цементни кошулици

Цементни кошулици се погодни за сите завршни подови, и за сите простори, вклучувајќи ги и гаражите и влажните работилници. Се испорачува во вреќи за помали згради и во резервоари со целосна услуга и машини за поголеми згради. За подобри резултати, површинско шлајфање е исто така понудено за големи згради

Cementové potery

Baumit Screed

Категорија CT-C20-F5 цемент за сите станбени простори, како и гаражи и влажни работилници. Погоден за сите подлоги. Исто така погоден за подно греење, особено при искористување на својствата на складирање на топлината.
Кошулката може да се нанесе во контактна форма (35-45мм), одвоена форма (35-70мм) или пливачка форма (45-70мм) или за подно греење (мин 45мм + дијаметар на грејните цевки)

Baumit Screed MG

Cementový poter so strojným hladením povrchu

Категорија CT-C20-F4 цемент, применувана со површинско шлајфање, за сите станбени простории, вклучувајќи ги и гаражите и влажните работилници. Погоден за сите завршни подови. Исто така погоден за подно греење, особено при искористување на својствата на складирање на топлината.
Кошулката може да се нанесе во контактна форма (35-45мм), одвоена форма (35-70мм) или пливачка форма (45-70мм) или за подно греење (мин 45мм + дијаметар на грејните цевки).