Inner Plaster in Brick
star_border

Внатрешни малтери за цигли

Одберете ја структурата која ја сакате, и дозволете вашиот ѕид да сјае.

Hrubá štruktúra stien
Груба структура

Декоративна груба структура за рустичен изглед на вашите ѕидови.Во кмбинација со мазни површини исто така за фини контрасти на модерни интериери.

Повеќе
Hladená zrnitá štruktúra
Зрнесто мазно

Високо-квалитетен внатрешен малтер со фина традиционална структура, дебелина на зрно прибл. 1 mm, придонесува за пријатно чувство во домот за секаков интериер.

Повеќе
Hladená jemná
Фино измазнета

За универзална примена внатрешни малтери со универзална структура на површината, дебелина на зрно прибл. 0.6 mm, и се прв избор за секој интериер. Универзалност

Повеќе
Hladký gletovaný povrch
Глазирано мазно

Модерно и импресивно. Бели наноси на мазни варови малтери со добри својства за обработка обезбедува мазна глазирана површина.

Повеќе

Груба структура

Клима малтери за здраво живеење

Клима на варовна база малтери за подобра регулација на влажноста во интериерот и за поздрава клима.

3. Финално структуриран малтер

Baumit KlimaDekor, големина на зрно1, 1.5 и2 mm.

2. Oсновен слој

Baumit KlimaWhite за машинско нанесување или за рачно нанесување малтерKlimaUni.

1. Подготовка на подлогата

Без подготовка на подлогата, аплицирајте директно на чиста и сува цигла.Во случај на јако впивлива површина, користетеBaumit Regulator на впивливост.

Временско – испитан квалитет

Варово цементни малтери за рачно и машинско нанесување.

3. Финално структуриран малтер

Baumit FascinaTop, големина на зрно1 и2 mm.

2. Основен нанос

Baumit MPI 25, MPI 25 L за машинско нанесување, или за рачно нанесувањеMVR Uni.

1. Подготовка на подлогата

Без подготовка на подлогата, аплицирајте директно на чиста и сува цигла.Во случај на јако впивлива површина, користетеBaumit Regulator на впивливост.

Мазно зрнесто

Фина класика

Рачно нанесен варово цементен малтер со фина традиционална структура, големина на зрно прибл.1 mm.

3. Завршен внатрешен нанос
Baumit KlimaColor или вообичаени достапни внатрешни бои.
2. Основен нанос
На варова база малтер Baumit KlimaUni за подобра регулација на влажноста во интериерот.
Бел варово цементен малтер Baumit MVR Uni за рачно нанесување.
1. Подготовка на подогата
Без подготовка на подлогата, аплицирајте директно на чиста и сува цигла.Во случај на јако впивлива површина, користетеBaumit Regulator на впивливост.

Фино измазнето

Клима малтер за здраво живеење

Клима малтер на варова база активно ја регулира влажноста во интериерот, го елиминира ефектот од штетните материи, и обезбедува заштита од мувла благодарение на високатаpHвредност.

1. Завршен внатрешен нанос

Baumit KlimaColor 

2. Основен нанос

Baumit KlimaWhite за машинско нанесување.Оптимална дебелина на малтерот1.5 – 2 cm.

3. Подготовка на подогата

Без подготовка на подлогата, аплицирајте директно на чиста и сува цигла.Во случај на јако впивлива површина, користетеBaumit Regulator на впивливост.

Vnútorné omietky

Временско-испитан квалитет

Варово цементни малтери за машинско нанесување

3. Завршен внатрешен нанос

Baumit KlimaColor или вообичаени достапни внатрешни бои.

2. Основен нанос

Лесен варово цементен малтерBaumit MPI 25 Lили класиченMPI 25 за машинско нанесување.

1. Подготовка на подогата

Без подготовка на подлогата, аплицирајте директно на чиста и сува цигла.Во случај на јако впивлива површина, користетеBaumit Regulator

Гипсани малтери

За рачно и машинско нанесување со мазна површина.

3. Завршен внатрешен нанос

Вообичаени достапни внатрешни бои.

2. Основен нанос

Гипсан машински малтер Baumit Ratio 20илиBaumit UnoGoldза рачно нанесување.

1. Подготовка на подогата

Без подготовка на подлогата, аплицирајте директно на чиста и сува цигла.Во случај на јако впивлива површина, користетеBaumit Regulator.

Мазно глазирано

Модерно и импресивно

Гипсано машински малтериBaumit Ratio

3. Завршен внатрешен нанос

Вообичаени достапни внатрешни бои.

2. Oсновен нанос

Гипсан малтер Baumit RatioGlattor light RatioGlatt Lсо мазна глазирана површина.

1. Подготовка на подогата

Без подготовка на подлогата, аплицирајте директно на чиста и сува цигла.Во случај на јако впивлива површина, користетеBaumit Regulator.

Здрави, сигурни и прекрасни

Мазна површина на ѕидовите со варов матер за подобрување на внатрешната клима, без штетни состојки, отпорно на микроорганизми.

4. Завршен внатрешен нанос

Baumit KlimaColor или вообичаени достапни внатрешни бои.

3. Варов мазен малтер

Бел мазен малтер Baumit KlimaFinoor пастозен малтер KlimaFinishподготвен за употреба веднаш.Малтерите можат да се нанесат директно на мазен бетон или гипскартон.

2. Основен нанос

Клима малтериBaumit KlimaWhite иKlimaUni на варова база за оптимална регулација на влажноста во интериерот,универзално применливи варово цементни малтериBaumit MPI 25 L, MPI Uni илиMVR Uni.

1. Подготовка на подогата

Без подготовка на подлогата, аплицирајте директно на чиста и сува цигла.Во случај на јако впивлива површина, користетеBaumit Regulator.