How to choose the inner plaster
star_border

Како да одберете внатрешен малтер

Правилниот избор на малтер може позитивно да ја зголеми вредноста на ѕидаријата, да заштеди енергија, да ја намали потребата од работна сила, и да обезбеди заштита од дефекти за време на екслоатациониот период.Препораката за најпогодниот систем значи познавање на сите барање кои што малтерот треба да гио исполни.

КАКО ДА ПРОДОЛЖИТЕ КОН ИЗБОРОТ НА МАЛТЕРОТ?

  • Какво е подлогата каде што ќе се вградува малтерот?Цигла, порозен бетен, стара ѕидарија и.т.н.
  • Каков финален изглед на малтер сакам да постигнам? Дали сакам комплетно мазна глазирана површина, рамна, зрнеста, структурирана?
  • Какво опкружување имам?Вообичаена станбена површина, соби со поголема влажност, и.т.н
Omietka na tehlu

Ѕидарија

За да се осигурата за правилната функција на ѕидаријата, ѕидатијата мора да биде хармонизирана со селкцијата на правилниот малтер.Зависно од дебелината и типот, ѕидаријата може да се да биде покриена со малтер во еден слој или повеќе слоеви.Изборот на малтерот зависи исто така од посакуваниот изглед, видот на околината, карактерот на подлогата, и барањата кои што малтерот треба да ги исполни.

omietka na pórobetón

Порозна ѕиадарија

Порозните блокови се направени од природни репро материјали. Ова се прецизни единици, лесни со висока паропропустливост. 
Ова овозможува примена на тенски слојни малтери за малтерисување.Дебелините на овие малтери во интериерот почнува од прибл. 6 мм. .

Omietka na betón

Бетонска подлога

Бетон припаѓа на групата на највеќе употребувани градежни материјали.Главно се користи за конструктивни елементи, надвратници, греди, столбови, плафони, темели, бетонски блокови и.т.н.Постои широка палата на системи со малтери за бетонската подлога, дали за мануелна или машинска апликација, составени од повеќе слоеви, теснко-слојни малтери или кошулки. 

Omietka na Durisol alebo Velox

Цемент-дрво материјали

Во моментов, постојат неколку алтернативни ѕидни елементи.Едно од тие е еколошкиот материјал на база на дрвен чипс.Градежните блокови(Дурисол)или сендвич панелите со градежни плочи(Велокс)може да се земат во предвид.

Omietka na vysoko tepelnoizolačné murivá

Високо термо-изолирана ѕидарија

Ѕидните блокови со големи термо-изолациони карактеристики имаат различни градежни и физички параметри отколку традизионалните цгли, и треба специјално внимание да се посвети на нивното малтерисување, како што е целиот процес на селктирање на малтерот,составот на системот се до прецизно решение на деталите.

Omietka na vápennopieskové tehly

Варово песочни цигли

Еколошките материјали со одлични звучни својства и капацитет на акумулација овозможува употреба на широк асортиман на малтери. Ние пропорачуваме посебно Клима малтери за подобро регулирање на климата во просторијата.