Cekor po cekor – Baumit StarTrack

Baumit StarTrack
Постапка за прицврстување на топлинска изолација со лепење

Зошто да користите лепило за прицврстување?

 • Заменува механичко типлење

 • Обезбедува дополнителна стабилност на оригиналниот малтер

 • Создава дополнителни клучни точки за лепење

 • Заштедува енергија, трошоци и време

 • Нема топлинска мостови

 • Нема дамки на местото кај типлењето

 • Дупчење во ѕид не на изолатор - дупчење без изненадувања

 • Намалување на времето за изградба на системот за топлинска изолација

 • Еден вид на типли за различна дебелина на изолаторот

 • За нови конструкции, како и за реконструкции

 • Особено погоден за поголеми дебелини на изолаторот - ниско-енергетски и пасивни куќи

 • За зацврстување на полистиренски изолациски плочи

Постапка чекор по чекор

Osadenie zakladacej lišty

1. Основата мора да биде носива, чиста, сува, без соли и неврзани делови. Пред инсталацијата на типлата Baumit StarTrack, инсталирајте профил на цоклето. При инсталацијата, одржувајте ја хоризонталната монтажна рамнина. Профилот на цоклето е прицврстен со завртки и прицврстувачи со број 3 парчиња/m.

Rozloženie kotiev na fasáde

2. Означете каде ќе се постават типлите. Инсталирајте ги типлите Baumit StarTrack max. 40 x 40 cm на површина, макс. 10 cm хоризонтално од профилот на плочата и вертикално од рабови на згради, прозорци и врати.

Rozmiestnenie kotiev

3. Дијаметарот на бургијата мора да одговара на дијаметарот на типлата StarTrack од Ø 8 mm. Бушете до перфорирани и порозни материјали без акција со чекан; за тули и бетон, набивање со чекан.

Zatĺkanie kotiev na fasáde

4. Вметнете ги тилите во издупчената дупка, а потоа со чекан набијте ја пластичнаѕа игла. Инсталираните типли може да бидат изложени на УВ зрачење за макс. 6 недели.

Nanesenie lepidla na kotvy

5. Непосредно пред лепењето на изолационите плочки на инсталираните типли, аплицирајте ја таканаречената адхезивна пита со дебелината на апликацијата 20 мм.

Lepenie izolantu na kotvy

6. Поврзете ги изолационите плочи со методот на т.н. "ободно и три точки" - секогаш свежо на свежо. Потоа, направете го армирачкиот слој како кај вообичаена топлинска изолација.