Baumit StarTrack

Baumit StarTrack
Прицврстување на топлинска изолација со лепење

 • Заштедува енергија, време и пари 
 • Една типла за сите изолациони дебелини
 • Без оцртување на типли на фасадата
 • Зацврстување на изолациски плочки на основа на ЕЕС

СТОП за несаканите дамки/флеки на фасадата

Nežiadúce fľaky po kotvách na fasáde

Ако прицврстувањето на топлинската изолација традиционално и под одредени климатски услови, се појавува несакано оцртување на типлите на фасадата. Ние можеме да ја зацврстиме топлинската изолација за да го спречиме овој феномен типлатс за лепење Baumit StarTrack. Ги инсталираме типлите пред лепењето на полистиренските изолациски плочи, тоа значи директно на ѕидот. Индивидуалните изолациски плочи потоа се нанесуваат. Формираме совршена врска помеѓу ѕидот и изолационата плоча со безбедно типлење во подлогата и со високвалитетното лепило.

Предности за сите

 • За изведувачот:Изведувачот секогаш може да ја види основата на која ќе го инсталира сидрото, нема ризик од оштетување, а тој може да избере соодветно место така што сидрото навистина ќе има во основата

 • За инвеститорот: сидрота за прицврстување не се менува без оглед на претпоставената дебелина и должина на изолацијата, па дури и цената.

 • За сите: сидра за прицврстување не го нарушуваат интегритетот на изолациониот слој. Термоизолираната куќа е совршено покриена со изолација без топлински мостови, а фасадата е убава без никакви несакани дамки.

Едноставни правила – гарантиран резултат

Lepiace kotvy Baumit StarTrack
 • Потврдете го квалитетот на подлогата; при реконструкција, да ја дознаете дебелината на оригиналниот малтер.

 • Изберете соодветен тип на типла Baumit StarTrack.

 • Инсталирајте ја типлата Baumit StarTracк според пропишаниот модел.

 • Препорачуваме користење на лепило Baumit StarContact White, Baumit StarContact, Baumit openContact или Baumit ProContact за правење врзен спој.

 • Во следните фази на изградба, следете ги сите вообичаени принципи за обработка.

Типли за лепење Baumit StarTrack

Високо квалитетна лепливост е клучот

Само употребата на висококвалитетен малтер ќе овозможи сигурно и трајно спојување помеѓу прицврстувачката типла StarTrack и изолатор кој сигурно ќе ги пренесе сите напрегања од површината на системот до основата. Нашата препорака е да користиме лепило со највисок можен квалитет, идеално StarContact White. Уживајте во задоволството од термички изолираната фасада со лепливи типли Baumit StarTrack без топлински мостови без страв за долго време!

Препорачани лепила

Препорачани термоизолационни плочи